Som Formació online

Auditor intern Sistemes Gestió Qualitat s/n ISO 9001:2015

Inici

01

Març

2023

Final

02

Maig

2023

Hores

70

420€
Inscripció

Objectius del curs

  • Ésser capaç de realitzar una auditoria interna conforme als requisits de la Norma ISO 9001:2015.
  • Entendre el concepte d'auditoria, els seus principis i les característiques del treball de l'auditor.
  • Saber interpretar els requisits de la Norma ISO 9001:2015.
  • Saber documentar els resultats de l'auditoria i elaborar els informes pertinents.
  • Capacitar a les persones que reben auditoria per a defensar adequadament el seu sistema de gestió en auditories internes i externes. 

Dirigit a

Tècnics, Directors de Qualitat i Responsables de la coordinació dels sistemes de gestió de qualitat en organitzacions, així com membres de l'equip d'auditors interns de qualsevol organització o professionals que desitgin desenvolupar competències específiques en l'àmbit de la qualitat. 


Contingut

1 . Introducció al concepte d'auditoria.
2.  Concepte de la Gestió i auditoria per processos.
3 . Principis de la qualitat segons ISO 9001:2015.
4. Estructura de la norma ISO 9001:2015.
5 . Estudi dels requisits de la norma ISO 9001:2015. 
6.  Perfil de l'auditor segons la Norma ISO 19011-2011. 
7 . Planificació de l'auditoria.
8 . Execució de l'auditoria.
9 . Elaborant l'informe d'auditoria.
10 . Seguiment i tancament de l'auditoria.
(El curs es desenvolupa amb el mètode del Cas.) 

 

Aquest curs no és bonificable per la Fundació Estatal per a la formació en l'ocupació 


Perfil dels ponents

El curs serà tutoritzat per un Auditor Cap de Sistemes de Gestió de Qualitat.


Inici

2023-03-01

Març

1975-07-16

Final

01

Maig

2023

Hores

70

420 €
Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

902 448 448

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar


Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: 902 448 448

Email: formacioadistancia@cambrabcn.org