Som Formació online

Auditor intern Sistemes Gestió Qualitat s/n ISO 9001:2015

Inici

18

Març

2024

Final

17

Maig

2024

Hores

70

420€
Inscripció

Objectius del curs

  • Ésser capaç de realitzar una auditoria interna conforme als requisits de la Norma ISO 9001:2015.
  • Entendre el concepte d'auditoria, els seus principis i les característiques del treball de l'auditor.
  • Saber interpretar els requisits de la Norma ISO 9001:2015.
  • Saber documentar els resultats de l'auditoria i elaborar els informes pertinents.
  • Capacitar a les persones que reben auditoria per a defensar adequadament el seu sistema de gestió en auditories internes i externes. 

Dirigit a

Tècnics, Directors de Qualitat i Responsables de la coordinació dels sistemes de gestió de qualitat en organitzacions, així com membres de l'equip d'auditors interns de qualsevol organització o professionals que desitgin desenvolupar competències específiques en l'àmbit de la qualitat. 


Contingut

1 . Introducció al concepte d'auditoria.
2.  Concepte de la Gestió i auditoria per processos.
3 . Principis de la qualitat segons ISO 9001:2015.
4. Estructura de la norma ISO 9001:2015.
5 . Estudi dels requisits de la norma ISO 9001:2015. 
6.  Perfil de l'auditor segons la Norma ISO 19011-2011. 
7 . Planificació de l'auditoria.
8 . Execució de l'auditoria.
9 . Elaborant l'informe d'auditoria.
10 . Seguiment i tancament de l'auditoria.
(El curs es desenvolupa amb el mètode del Cas.) 

 

Aquest curs no és bonificable per la Fundació Estatal per a la formació en l'ocupació 


Perfil dels ponents

El curs serà tutoritzat per un Auditor Cap de Sistemes de Gestió de Qualitat.


Inici

18

Març

2024

Final

17

Maig

2024

Hores

70

420 €
Inscriu-te a aquest curs
|

Tens algun dubte?

902 448 448

sol·licita més informació

Vull rebre informació de les convocatòries

Enviar


Categories
Contacte

Direcció de contacte

Telèfon: 902 448 448

Email: formacioadistancia@cambrabcn.org